Τετάρτη 17 Αύγουστος, 2022
Ετικέτες 152

Ετικέτα: 152

Συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία ολοκλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Υ. Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας...

Με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ακυρώνεται η υπ. αριθμ. 6249/30-3-2017 απόφαση του Γ.Γ....