υπαίθριο εμπόριο

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αλεξανδρούπολη: Ανακοίνωση ανανέωσης-θεώρησης αδειών υπαιθρίου εμπορίου

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί

Περισσότερα»