ΣΥΠΟ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Γιατί έκλεισαν τα πέντε ΣΥΠΟ της Θράκης

Η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Στρατού Ξηράς αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε διαμορφούμενες απειλές-προκλήσεις. Συναφώς,

Περισσότερα»