προσωρινή κράτηση

ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος σε ταχεία εξέταση της νομιμότητας προσωρινής κράτησης

Την καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος στην ταχεία εξέταση της νομιμότητας της κράτησης, καθώς και τη δυνατότητα παράστασης ενώπιον δικαστικού συμβουλίου αποφάσισε το

Περισσότερα»