νηστεία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη νηστεία της Σαρακοστής

Ὕμνον εὐχαριστίας ἀναπέμπομεν εἰς τόν ἐν Τριάδι Θεόν, τόν ἀξιώσαντα ἡμᾶς νά φθάσωμεν καί πάλιν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, διά νά ἀγωνισθῶμεν τόν

Περισσότερα»