ΚΔΒΜ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μαθήματα πρώτων βοηθειών και πρόληψης ορθοπεδικών προβλημάτων από το Κ.Δ.Β.Μ.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017-18) τα  παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που

Περισσότερα»
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έναρξη δύο νέων τμημάτων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Αλεξανδρούπολης

O Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017) τα  παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που

Περισσότερα»
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νέο τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017) τo  παρακάτω πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντή εκπαιδευτή,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που

Περισσότερα»
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αλεξανδρούπολη: Νέο τμήμα εκμάθησης της βουλγαρικής γλώσσας από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017) τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που

Περισσότερα»
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αλεξανδρούπολη: Νέο τμήμα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας από το ΚΔΒΜ

Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017) το παρακάτω πρόγραμμα   εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Περισσότερα»
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αλεξανδρούπολη: 2 νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

O Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2017) το παρακάτω πρόγραμμα  εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Περισσότερα»