Θέσπις Δημητρίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Έγινε η ονοματοδοσία του Ανατομείου της Ιατρικής του ΔΠΘ – Φέρει το όνομα του Θέσπιδος Δημητρίου

Το όνομα του ιδρυτή του φέρει πλέον το Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Δραγάνα. Ο λόγος φυσικά για τον εκλιπόντα καθηγητή

Περισσότερα»