επαγγελματίες

ΕΛΛΑΔΑ

Kοινή υπουργική απόφαση για ρύθμιση των οφειλών επαγγελματιών έως 50.000 ευρώ

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός

Περισσότερα»