Αγωγος παροχετευσης

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σαμοθράκη: Aκύρωση του έργου του αγωγού παροχέτευσης στη Χώρα

Σε ανακοίνωση του ο δήμος Σαμοθράκης αναφέρει: Με απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στις 9/3/2018 και     ΑΔΑ: Ψ05ΗΟΡ1Υ-27Ζ ακυρώθηκε η απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Περισσότερα»