Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με το πρώτο exit poll

Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στο αποτέλεσμα που προβλέπουν τα exit polls που ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με αυτό, η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ποσοστό 36-40% ενώ σε έδρες μεταφράζεται σε περίπου 125 έδρες