Άνθιμος Αλεξανδρούπολης “Πιστεύω ότι οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουμε πέσει πολύ χαμηλά”

Μάλλον, σε αυστηρό τόνο κινείται η εφετινή πασχάλιος εγκύκλιος του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου, ο οποίος εκθέτει σε αυτήν την δική του οπτική για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Ορθόδοξος Ελληνισμός.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης πιστεύει ότι “οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ ὡς Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι, ἔχουμε πέσει πολύ χαμηλά”, δανειζόμενος μάλιστα και στίχους από την Αποκάλυψη.

Παρά τα μελανά χρώματα, με τα οποία περιγράφει την κατάσταση όμως, το κείμενό του αντλεί αισιοδοξία από το γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου και καλεί όλες και όλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

Αναλυτικά γράφει:

Πατέρες, Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου,
Πιστεύω ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ ὡς Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι, ἔχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Χαμηλώτερα νὰ κατεβοῦμε δὲν ἔχει.

Καταντήσαμε αὐτὸ ποὺ περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη, «μοιάζουμε μὲ ζωντανούς, ὅμως στὴν πραγματικότητα εἴμαστε πεθαμένοι» (3,1). Ἠθικά, κοινωνικὰ καὶ ἐθνικά, περισσότερο νὰ πεθάνουμε δὲν γίνεται. Μόνο νὰ σηκωθοῦμε ἔχουμε.
Μόνο νὰ ἀναστηθοῦμε μποροῦμε. Ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένειες, ὡς κοινωνία, ὡς πολιτεία, ὡς Κράτος.
Ἂν ἐπιστρέψουμε στὸν Χριστό, ἂν ἀφήσουμε τὴν Πίστη νὰ κατευθύνει τὴν ζωή μας, ἂν ζήσουμε τὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τότε θὰ ἀναστηθοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες.
Μέχρι τώρα, τί πετύχαμε;
Βγάλαμε τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὰ Σχολεῖα, συγκροτήσαμε οἰκογένειες χωρὶς Χριστό, οίκοδομήσαμε τὴν κοινωνία μας χωρὶς Πίστη, ζοῦμε τὴν καθημερινότητά μας ἔξω καὶ μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Οἱ καμπάνες ἐνοχλοῦν, οἱ εἰκόνες δὲν χρειάζονται, τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα προκαλοῦν. Ἡ Ἐκκλησία, λένε, νὰ μὴν ἐνοχλεῖ, τὸ Εὐαγγέλιο νὰ μὴν ἐπηρεάζει, ἡ Κατήχηση νὰ εἶναι προαιρετική…καὶ νὰ τὰ ἀποτελέσματα.

Μιὰ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καθημαγμένη, γυμνή, φοβισμένη, ἀπογοητευμένη, μὲ τὰ παιδιά της διωγμένα, δίχως ἐλπίδα, χωρὶς αὔριο.
Ὅμως, Ἀγαπητοί, Πατέρες, Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου… Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἂρα, λοιπόν, ὅλοι μποροῦμε νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε. Νὰ βγοῦμε ἀπὸ τοὺς τάφους, νὰ σηκωθοῦμε ψηλότερα οἱ πεσμένοι, νὰ ἀναστηθοῦμε οἱ νεκροί!
Ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε. Ἀρκεῖ νὰ μὴν συμβιβαστοῦμε μὲ τὴν μιζέρια τῆς κατάντιας μας.
Χριστὸς Ἀνέστη!
Νὰ ἀναστηθοῦν τὰ θλιμμένα πρόσωπα, οἱ πεθαμένες συνειδήσεις, οἱ οἰκογένειες, οἱ ἀρχές, οἱ ἀξίες, ἡ Παράδοσή μας τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Νὰ ἀφήσουμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ πνεύσει στὴ ζωή μας, νὰ δροσίσει τὸ μυαλό μας, νὰ φωτίσει τὶς ἀποφάσεις μας.
Γιὰ νὰ ἐπιστρέψει ἡ χαρὰ στὰ φοβισμένα πρόσωπά μας καὶ ἡ ζωὴ στὸν γκρίζο βίο μας.
Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀγαπητοί μου!
«Καὶ στὰ δικά μας»!
Εὐχέτης στὸν Ἀναστημένο Κύριό μας γιὰ ὅλους σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος