Το Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνει ανακαίνιση στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Με 12.181.448,00 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να γίνει ανακαίνιση στις κτιριακές του υποδομές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξεδόθη από το γραφείο του Διοικητή, οι εργ

1.Αντικατάσταση δαπέδων του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

προϋπολογισμού 3.081.648,00 ευρώ

2.Αντικατάσταση μόνωσης δωμάτων και Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.) κτιρίων

προϋπολογισμού 4.440.000,00 ευρώ

3.Χρωματισμός εσωτερικών τοιχοποιιών με αντιμικροβιακή βαφή

προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ

4.Ανακατασκευή συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού 3 Πτερύγων ΜΕΘ

προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ

5.Συντήρηση οξειδωμένων κλιμάκων πυρασφαλείας

προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ

6.Έλεγχος συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς, σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. Φ75/1816/88/27-02-2004 (ΦΕΚ 470/τα.Β/05-03-2004)

προϋπολογισμού 148.800,00 ευρώ

7.Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (επίστρωση αντιολισθητικού υλικού σε εξωτερικά πεζοδρόμια, μελέτη και στήριξη του τοιχίου αντιστήριξης στο Τεχνητο Νεφρό, ασφαλτοποίηση οδών περιβάλλοντος χώρου)

προϋπολογισμού 93.000,00 ευρώ

8.Αναδιαρύθμιση και Ανακατασκευή χώρων ΤΕ

προϋπολογισμού 2.480.000,00 ευρώ

Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω κτιριακές παρεμβάσεις, πρώτη έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει η Ανακατασκευή του ΤΕΠ του Π.Γ.Ν.Α. προϋπολογισμού 2.480.000 €, με τις εργασίες να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός τριμήνου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), οι απαιτούμενες εργασίες για το σύνολο των ανωτέρω κτιριακών παρεμβάσεων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.