Έτσι θα γιορταστούν σήμερα τα Θεοφάνεια στην Αλεξανδρούπολη

7.00’-10.00’ π.μ.: Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου

9.30’-9.45’ π.μ.: Προσέλευση ἐπισήμων

10.00’ π.μ.: Μέγας Ἁγιασμὸς ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ

10.45’ π.μ.: Ἀναχώρηση πομπῆς γιὰ τὸ λιμάνι τῆς πόλεως

11.00’ π.μ.: Τέλεση ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στὸ λιμάνι τῆς
πόλεως.