Κλείνουν τα Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων που λειτουργούσαν στον Έβρο

Την παύση λειτουργίας των Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλλέκτων που λειτουργούσαν στον Έβρο αποφάσισε και ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλέον στον Έβρο δεν θα λειτουργεί κανένα ΣΥΠΟ (Σημείο Υποδοχής Παρουσίασης Οπλιτών) και αυτό σημαίνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν θα παρουσιάζονται εδώ.

Οι νεοσύλλεκτοι θα παρουσιάζονται σε άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου λειτουργούν Κέντρα Κατάταξης ή ΣΥΠΟ και εν συνεχεία θα έρχονται (και) σε Μονάδες του Έβρου με μεταθέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Η σχετική διαταγή έχει ήδη κοινοποιηθεί στα στρατιωτικά επιτελικά γραφεία, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Έβρου είναι αρνητικές.

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τυγχάνει κατακραυγής και αρνητικής υποδοχής, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν επικείται τροποποίησή της.