Στο μικροσκόπιο των ερευνητών η νανόχηνα του Δέλτα του Έβρου

Η 3η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Life για τη Νανόχηνα «Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe» πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου.

Στη συνάντηση, η οποία ήταν η πρώτη με φυσική παρουσία από την έναρξη του Προγράμματος, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων, από τη Φιλανδία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.

Παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των δράσεων κάθε εταίρου και έγινε προγραμματισμός για τα επόμενα στάδια, ενώ δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις από τον Επικεφαλής Εταίρο.

Στο Δέλτα του Έβρου η κύρια δράση είναι η αύξηση του διαθέσιμου για τη Νανόχηνα βιοτόπου με τη βελτίωση των λιβαδιών στο Δυτικό μέρος του υγροτόπου (περιοχή Δημητριάδη). Θα υλοποιηθεί κυρίως με την αγορά εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων και με έργα αποκατάστασης και διαχείρισης.