Search
Close this search box.
Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

Από την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των μετεγγραφών φοιτητών για το έτος 2022 – 2023, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προθεσμία για τις αιτήσεις των φοιτητών πιθανώς θα είναι 10ήμερη για να υπάρχει χρόνος και για τις ενστάσεις και για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να μην χαθεί το πρώτο εξάμηνο για τους φοιτητές.

Σημειώνεται πως οι προϋποθεσεις για τις μετεγγραφές είναι:

 • Η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Οι αντιστοιχίες για το 2022 έχουν ανακοινωθεί ήδη.
 • H συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος, αφού αφαιρεθούν 2.750 μόρια από το τμήμα στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής). Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 15.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με βάση έως 17.750 μόρια.

Όσον αφορά την μετακίνηση, ο κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση από 1 έως 5 τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και εντός 2 το πολύ διαφορετικών περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί.

Όπως προβλέπεται, δεν έχουν δικαίωμα για μετεγγραφή ή μετακίνηση:

  • Όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν.
  • Όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.
  • Όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας, ή σε λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις παρακάτω κατηγορίες:
 • τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού,
 • αλλοδαποί – αλλογενείς,
 • υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,
 • υπότροφοι ομογενείς,
 • αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση,
 • όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Πώς γίνεται η μετεγγραφή 

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης, οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (ιδρυματικός λογαριασμός – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας).

Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα κριτήρια για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί, και τα αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Αντίστοιχα, δηλώνει προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα κριτήρια στην Ενότητα Β2 του Κεφαλαίου Β΄, για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί, και έως πέντε (5) Τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου όπου επιθυμεί να μετακινηθεί. Δηλώνει τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του και τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ή του /της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω Α.Φ.Μ., όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι μετεγγραφής ή μετακίνησης δεσμεύονται επίσης να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75). 4. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης, ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες