Ξεκίνησε η κούρσα της διαδοχής στο ΔΠΘ – Υποψήφιος πρύτανης ο Φώτης Μάρης
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτης Μάρης, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την πρυτανεία του Ιδρύματος στις επόμενες εκλογές. Ο κος Μάρης ανακοίνωσε την πρόθεσή του επίσημα μέσω επιστολής που έδωσε στη δημοσιότητα και σε αυτήν εξηγεί αναλυτικά τις προθέσεις του απευθυνόμενος στους συναδέλφους του και όχι μόνο:

Η επιστολή του Φώτη Μάρη

Αγαπητές/οι, συνάδελφοι

Με το παρόν μήνυμα θα ήθελα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου στις επικείμενες εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματός μας.

Με την ίδια αφοσίωση που υπηρετώ το Πανεπιστήμιό μας έως σήμερα, επιθυμώ να διεκδικήσω την ψήφο σας, προκειμένου να συνεχίσω να προσφέρω σε αυτό και από την υψηλότερη θέση ευθύνης του, αυτή του Πρύτανη.

Η επιθυμία όλων όσων υπηρετούμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι να δημιουργήσουμε ένα Πανεπιστήμιο που εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου νέους επιστήμονες και διαπρέπει με την ερευνητική δραστηριότητά του. Ένα Πανεπιστήμιο που δίνει έμφαση τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα, αυτή που στοχεύει σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα.

Στόχος όλων μας είναι η συνεχής ανάπτυξη του ΔΠΘ, μέσω της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητάς του και σε κάθε περίπτωση της εξωστρέφειάς του.

Η ενδυνάμωση του διεθνούς αποτυπώματος και της ερευνητικής του παρουσίας, θα επιτευχθεί στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής, που θα υλοποιηθεί με πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στο Πανεπιστήμιό μας ξεκίνησε ήδη μια νέα ακαδημαϊκή εποχή!

Οι αρχές μας αποτελούν τη βάση του κοινού οράματός μας για ένα Ίδρυμα ελεύθερης έκφρασης και εξωστρέφειας. Το ΔΠΘ της διαφάνειας, της ισότητας ευκαιριών, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά αποτελούν για εμάς τους καθοριστικούς παράγοντες για την λειτουργία και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Στις άμεσες επιδιώξεις της νέας διοίκησης είναι η βελτίωση της διοικητικής  οργάνωσης με συνεργασία ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της συλλογικότητας, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και δημιουργίας κινήτρων. Παράλληλα, με στοχευμένες παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία στα πρότυπα της πετυχημένης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του web-rescom στον ΕΛΚΕ-ΔΠΘ.

Βασικό εργαλείο αλλά και προϋπόθεση για τη βιώσιμη και μελλοντική ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου, είναι ο καθολικός ψηφιακός μετασχηματισμός του. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερώσουμε πόρους και θα καταστήσουμε τις ερευνητικές μονάδες μοχλούς προώθησης και υποστήριξης των στρατηγικών επιδιώξεων του ΔΠΘ.


Με την βελτίωση των υποδομών, τη λειτουργία εμβληματικών ερευνητικών έργων και την απόκτηση των απαραίτητων εξοπλισμών, δημιουργούμε ένα καλύτερο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Αναβαθμίζουμε τις συνθήκες εργασίας των καθηγητών, των ερευνητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου, ενώ προσελκύουμε νέους φοιτητές και προσωπικό υψηλών προσόντων και ικανοτήτων.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με σχέδιο και ρεαλιστικό πρόγραμμα!

Η επιτυχία της προσπάθειάς μας απαιτεί τη συμμετοχή όλων.

Το Πρόγραμμα Δράσης μας χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, στόχους άμεσης υλοποίησης και όχι από αόριστες προεκλογικές υποσχέσεις.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συναντηθώ προσωπικά με όλες και όλους, για να σας παρουσιάσω τις θέσεις μου αλλά και για να διαβουλευτούμε μαζί τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης.

Θα συζητήσουμε εκτενώς το Πρόγραμμα Δράσης, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου αυτό να διαμορφωθεί με ειλικρίνεια και έμφαση στις ακαδημαϊκές ιδιαιτερότητες των Τμημάτων μας.

Η επόμενη περίοδος αποτελεί την αφετηρία ενός συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης,  το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα πως αποτελεί μονόδρομο μιας αποτελεσματικής και επιτυχούς πορείας προς το μέλλον.

Αγαπητές/οι, συνάδελφοι,

στην εποχή των συνεχιζόμενων κρίσεων και του μετασχηματισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα υλοποιήσουμε υπεύθυνα, με εντιμότητα και συνέπεια το πρόγραμμά μας.

Θα πορευτούμε μαζί, με ακαδημαϊκό ήθος και υψηλά ποιοτικά πρότυπα.

Θα προχωρήσουμε μαζί, κάνοντας πράξη το όραμά μας για ένα σύγχρονο, αυτοδύναμο, δυναμικά αναπτυσσόμενο και συμμετοχικό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανοιχτών οριζόντων.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ το ΔΠΘ!