Αδριανούπολη: Τιμήθηκε για πρώτη φορά η γιορτή του Αγίου Κύριλλου του ΣΤ’

Σε Αναστάσιμη και ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα τιμήθηκε, για πρώτη φορά μετά την αναγραφή του στις Αγιολογικές Δέλτους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Στ’, του Θρακός, στη γενέτειρά του Αδριανούπολη, όπου και μαρτύρησε. 

H Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, το Σάββατο της Διακαινησίμου, 30 Απρίλιου 2022, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου της Βουλγαροφώνου Κοινότητος Αδριανουπόλεως, στην οποία συμμετείχαν ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, και οι Σεβ. Μητροπολίτες Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ρούσσης κ. Ναούμ, από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, και Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στους Αγίους και τους μάρτυρες που χάρισε στην Εκκλησία η Αδριανούπολη, με κορυφαίο τον τιμώμενο Κύριλλο Στ’.

“Και ιδού σήμερον, μέσα εις Αναστάσιμον ατμόσφαιραν και κλίμα φωτεινόν και Πασχάλιον, ήλθαμε λαμπαδηφόροι εις την γενέτειρά του και Μητρόπολίν του, και τόπον τελικώς του σεπτού Μαρτυρίου του, διά να επιτελέσωμεν το πρώτον επισήμως την ετήσιον μνήμην του, να τον δοξάσωμεν, να υποκλιθώμεν ενώπιον του μαρτυρίου και της θυσίας του, και να επικαλεσθούμε τις προς Θεόν άγιες πρεσβείες του υπέρ ημών, υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ του ευσεβούς ημών Γένους και υπέρ της Οικουμένης!”

Μιλώντας για τον βίο και την προσωπικότητα του Αγίου προκατόχου του, υπενθύμισε ότι το 1803 εξελέγη Μητροπολίτης Ικονίου και το 1810 κατεστάθη Μητροπολίτης της γενέτειράς του, της Αδριανούπολης, ενώ το 1813, “εκλήθη να κοσμήση τον άγιον Αποστολικόν και Οικουμενικόν Πατριαρχικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, εις ηλικίαν μόλις σαραντατεσσάρων ετών, ως Κύριλλος ο ΣΤ΄”, πραγματοποιώντας πολυδιάστατο έργο.

Και ο Παναγιώτατος συνέχισε:

“Ο Άγιος Κύριλλος Στ΄ αποτελεί προστάτην Άγιον όλων των Ορθοδόξων, Ελλήνων, Βουλγάρων, Τουρκοφώνων και λοιπών, όλης της Θράκης ένθεν και ένθεν των κρατικών συνόρων, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Μητροπόλεών του Αδριανουπόλεως και Ικονίου, καθώς και της Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, εκ των Νέων Χωρών. Και οφειλετικώς επαινούμεν τον φιλάγιον ζήλον των αμέσως ενδιαφερομένων Ιερωτάτων Αδελφών Μητροπολιτών Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου και Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, καθώς και του μακαριστού προκατόχου του κυρού Νικηφόρου, οι οποίοι δεν εφείσθησαν κόπου και χρόνου και εργωδών προσπαθειών διά την επαξίαν προβολήν, ανάδειξιν και τιμήν του Αγίου Κυρίλλου ΣΤ΄!

Εις τας δυσκόλους ημέρας μας, κατά τας οποίας Ορθόδοξοι Χριστιανοί σφαγιάζουν Ορθοδόξους Χριστιανούς εν Ουκρανία, πυρπολούν πόλεις, λεηλατούν οικίας και κασταστήματα, εξωθούν και αναγκάζουν εις εκπατρισμόν εκατομμύρια ανθρώπων, αποκλείουν ενεργειακώς χώρας και λαούς, απειλούν με πυρηνικόν όλεθρον την οικουμένην, και γενικώς ανατρέπουν άρδην το Ευαγγέλιον και το ήθος του Χριστιανισμού κατά τρόπον δαιμονικόν, με θέρμην πολλήν επικαλούμεθα την βοήθειαν του Αγίου Κυρίλλου και τας προς Θεόν εκτενείς πρεσβείας του, να καταπαύση Εκείνος τον ολέθριον πόλεμον και να χαρίσηται την ειρήνην Του εις την πολύπαθον χώραν και εις όλον τον κόσμον!”

Την παραμονή, ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε τον νεοαποκτηθέντα Αρχιερατικό Οίκο της Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως, ένα παλαιό ρωμαίηκο σπίτι στο ιστορικό κέντρο της πόλεως, και ακολούθως παρακάθησε σε δείπνο Ιφτάρ, που παρετέθη με πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Αμφιλοχίου, στο οποίο παρέστησαν οι Πρόξενοι της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, εκπρόσωποι του Μουφτή Αδριανουπόλεως και των τοπικών Αρχών, καθώς και στελέχη του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλεως.