Στον “αέρα” οι 50 εργαζόμενοι της πρώην Αλλαντοβιομηχανίας “Θράκη Α.Ε.”

Χωρίς δουλειά έχουν μείνει από 31/12/2021 οι 50 εργαζόμενοι της πρώην Αλλαντοβιομηχανίας “Θράκη” που λειτουργούσε στις Φέρες και οι οποίοι με συγκεκριμένο πρόγραμμα είχαν καταφέρει να εργάζονται σε τέσσερις φορείς του δημοσίου προκειμένου να μην μείνουν άνεργοι.

Πιο συγκεκριμένα με  την από 18-08-2009 προγραμματική σύμβαση και την από 07-06-2019 τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση αυτής, οι συμβαλλόμενοι αφενός το Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφετέρου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (φορέας υποδοχής) και η Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου Α.Ε. (φορέας υλοποίησης) συνεργάζονται ώστε, με την παροχή των υπηρεσιών και εκτέλεση των ενεργειών του καθενός στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών ή αρμοδιοτήτων του, να πραγματοποιούν το πρόγραμμα «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.».

Το πρόγραμμα σύμφωνα με την από 07-06-2019 τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση λήγει την 31/12/2021, όπερ και εγένετο και έτσι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μία σειρά παρεμβάσεων προς την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο και ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον θα υπάρξει θετική εξέλιξη και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.

Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση και έτσι το μέλλον των 50 ανθρώπων (και των οικογενειών τους) παραμένει αβέβαιο.