Δ.Ε.Υ.Α.Α: 𝝚𝝥𝝖𝝢𝝚𝝠𝝚𝝘𝝬𝝤𝝨 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝜 𝝨𝝪𝝢𝝚𝝬𝝞𝝨𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝟𝝤𝝞𝝢𝝮𝝢𝝞𝝟𝝤𝝪 𝝩𝝞𝝡𝝤𝝠𝝤𝝘𝝞𝝤𝝪

Κάθε χρόνο από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου γίνεται η κατάθεση των ικαιολογητικών για τον επανέλεγχο και τη συνέχιση του Κοινωνικού Τιμολογίου για το επόμενο έτος. (Έκπτωση 50% στο Λογαριασμό Ύδρευσης Αποχέτευσης).

Ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω για λόγους προστασίας από την διασπορά του COVID-19 για να προφυλάξουμε τους συμπολίτες μας από τους κινδύνους του συνωστισμού στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ με την παρατεταμένη παραμονή με φυσική παρουσία.

Γνωρίζοντας ότι στη ΔΕΥΑΑ εισέρχονται στο χώρο περιορισμένος αριθμός ατόμων, θα δημιουργηθεί μεγάλη αναμονή (ουρές) και ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Τρόποι Κατάθεσης Δικαιολογητικών :

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] με αποδεικτικό ανάγνωσης (ως αποδεικτικό ότι τα κατέθεσαν). Μ’ αυτό τον τρόπο θα καταστεί άμεση επικοινωνία σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
(π.χ. λανθασμένο έγγραφο, παράληψη εγγράφου κ.α.) με απάντηση στο e-mail.

β) Με αποστολή συστημένης επιστολής (για να έχει ο καταναλωτής αποδεικτικό) στην διεύθυνση:
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
Τμήμα Καταναλωτών
Δ. Σολωμού 24
Τ.Κ. 681 32
Αλεξανδρούπολη

γ) μέσω του e-portal
ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
1. Εγγραφή στο e-deyaalex.gr (Επικαιροποιηση υπάρχοντος ακινήτου ή σύνδεση νέου)
2. Διαχείριση Ακινήτων (Στο πεδίο αριστερά)
3. Επεξεργασία Ακινήτων
4. Επιλογή της καρτέλας ‘Κοινωνικά Τιμολόγια’
5. Επιλογή Κατηγορίας Κοινωνικού Τιμολογίου
6. Επισύναψη απαραιτήτων δικαιολογητικών ανά κατηγορία
7. Υποβολή Αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25510 24018 – Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών

δ) Σε περίπτωση που κανένας τρόπος από τους παραπάνω δεν είναι δυνατόν να επιλεχθεί, μπορείτε σε σφραγισμένο φάκελο να αφήνετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην είσοδο της υπηρεσίας, χωρίς όμως να παραμένετε στο χώρο για την εξέταση του φακέλου σας. Πάντοτε να συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας.

Που θα βρει ο Καταναλωτής την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά:

α) Είναι αναρτημένα στο επίσημο site της ΔΕΥΑΑ στο www.deyaalex.gr στο πεδίο «Δελτία Τύπου» στο άρθρο «Κοινωνικά Τιμολόγια επανέλεγχος»

β) Στην είσοδο των γραφείων της ΔΕΥΑΑ σε έντυπη μορφή.

Για πρώτη φορά ένταξη στο Κοινωνικό: Με την ίδια διαδικασία που ακολουθείτε και στον επανέλεγχο.

𝚶 𝚨𝚴𝚻𝚰𝚷𝚸𝚶𝚬𝚫𝚸𝚶𝚺 𝚻𝚶𝚼 𝚫.𝚺. 𝚻𝚮𝚺 𝚫.𝚬.𝚼.𝚨.𝚨.
𝚾𝚨𝚸𝚨𝚲𝚨𝚳𝚷𝚶𝚺 𝚳𝚰𝚾𝚨𝚮𝚲𝚰𝚫𝚮𝚺

Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξανδρούπολης
Διονυσίου Σολωμού 24
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: 2551 024 018
https://bit.ly/35mjHLD
http://www.deyaalex.gr/index.php
[email protected] & [email protected]