Αλεξανδρούπολη: Ο πρόεδρος του ΟΛΑ ανακοινώνει τον ανατολικό περιφερειακό της πόλης
Στην ανακοίνωση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για το έργο του ανατολικού περιφερειακού της Αλεξανδρούπολης προέβη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κώστας Χατζημιχαήλ. Βέβαια, η ανακοίνωση του συγκεκριμένου έργου δεν είναι δική του αρμοδιότητα – θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς- ωστόσο τύποις νομιμοποιείται να το κάνει, δεδομένου ότι ο δρόμος αυτός είναι που συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό και άρα το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νομού και επαγωγικά της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους έκανε την ανακοίνωση ο κος Χατζημιχαήλ, οι πληροφορίες που (ανα)μεταδίδει είναι χρήσιμες εξ ου και παρατίθενται παρακάτω:
Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η διαδικασία υποβολής προσφορών και η αποσφράγισή τους για το έργο «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36.000.000,00 σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .
Το έργο όπως τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής στην πρόσφατη επίσκεψη του στην Αλεξανδρούπολη έχει χαρακτηριστεί ως έργο εθνικής σημασίας και το αντικείμενο του αφορά στην κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.
Η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης χωροθετείται στα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης και αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο “Δημόκριτος”, την Κομοτηνή, την Εγνατία οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης.
Η Ανατολική Περιφερειακή οδό κατασκευάζεται επί της χάραξης της προβλεπόμενης από το Σχέδιο Πόλης Περιμετρικής Οδού Αλεξανδρούπολης (τμήμα της οποίας είναι ήδη διανοιγμένο) και διατρέχει το βόρειο και ανατολικό όριο του Σχεδίου Πόλης. Το προβλεπόμενο εύρος για την περιμετρική οδό από το Σχέδιο Πόλης είναι 26 m στο μεγαλύτερο μήκος εκτός από κάποιες θέσεις που περιορίζεται στα 20 m. Στον χώρο του λιμένα (μετά την Χ.Θ 3+542,17), η χάραξη της συνδετήριας οδού έχει καθοριστεί στα πλαίσια των έργων του λιμένα Αλεξανδρούπολης.
Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται το τμήμα 78.2 της Εγνατίας οδού που αποτελεί την οδική σύνδεση της εγνατίας οδού με τον λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης και συνδέσεις με λιμάνι Αλεξανδρούπολης και Εγνατία Οδό του κάθετου άξονα 78), έχει αφετηρία την διασταύρωση της περιφερειακής (ισόπεδος κόμβος μορφής «ταύ» ) με τον κλάδο του κόμβου σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με την Αλεξανδρούπολη, και πέρας στη Χ.Θ. 3+542,17. Θα κατασκευαστούν συνολικά 3,03 χλμ αστικής αρτηρίας και 0,5 χλμ συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι.
Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στην εγκεκριμένη μελέτη οδοποϊιας το τμήμα από Χ.Θ – 0+120,35 έως Χ.Θ -0+007,00 θα κατασκευαστεί μετά την απομάκρυνση του στρατοπέδου μαζί με το δυτικό τμήμα της περιφερειακής Αλεξανδρούπολης με μελλοντική σύμβαση οπότε τότε η διαμόρφωση της διασταύρωσης της περιφερειακής Αλεξανδρούπολης με τον κλάδο του κόμβου σύνδεσης της Εγνατίας Οδού θα γίνει μορφής «σταυρού».
Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή:
• Της ανατολικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης από Χ.Θ. -0+007 έως Χ.Θ. 3+030 με διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με πλάτος οδοστρώματος 7,44 μέτρα και κυκλοφορούμενο πλάτος 6,50 μέτρα (δύο λωρίδες των 3,25 μέτρων, ανά κατεύθυνση), λωρίδες καθοδήγησης (0,25μ εξωτερικά και 0,69 εσωτερικά) και πλάτος της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας 2,12μ.
• Του κλάδου σύνδεσης με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης από Χ.Θ.3+030 έως Χ.Θ. 3+542,17
• Του παράπλευρου οδικού δικτύου. Προβλέπονται παράπλευροι διπλής κατεύθυνσης εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού για την εξυπηρέτηση των παρόδιων.
Ο εσωτερικός παράπλευρος (ASR1) από τη Χ.Θ. 0+023 μέχρι τη Χ.Θ. 1+685 της περιφερειακής οδού, όπου και καταλήγει σε προτεινόμενο δρόμο της υπό εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης, έχει πλάτος 5,50 μέτρα και μήκος 1658,17μ.
Ο εξωτερικός παράπλευρος ΔSR1) από τη Χ.Θ. 0+084,48 μέχρι τη Χ.Θ. 1+750 της περιφερειακής οδού όπου και καταλήγει σε προτεινόμενο δρόμο της υπό εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης έχει πλάτος 7,00 μέτρα και μήκος 1668,52μ.
Ο δεξιός παράπλευρος 4 ΔSR4) από τη Χ.Θ. 1+940 έως τη Χ.Θ. 2+865 της περιφερειακής οδού, είναι μονής κατεύθυνσης με πλάτος 4,50μ και μήκος 873,46μ.
Ο αριστερός παράπλευρος (ASR3) από τη Χ.Θ. 1+940 της περιφερειακής οδού και καταλήγει στη κάθετη οδό 2, έχει πλάτος 5,50μ και μήκος 881,61 μ
• Της άνω διάβασης της περιφερειακής οδού στη Χ.Θ. 0+167 (θέση συμβολής της οδού προς Παλαγία) και ισόπεδες διαμορφώσεις αστικής διασταύρωσης στις συμβολές της οδού προς Παλαγία με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό παράπλευρο.
• Του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης με την Εγνατία Οδό. Ο κόμβος θα είναι μορφής “ταυ” και θα λειτουργεί με φωτεινή σηματοδότηση.
• Του ισόπεδου κόμβου μορφής σταυρού για τη σύνδεση με την πόλη και την εκτός σχεδίου περιοχή στη Χ.Θ. 1+382.
• Της άνω διάβασης της Περιφερειακής οδού μήκους 225μ και πλάτους 18μ, πάνω από την Σ/Γ και την Ε.Ο. Άβαντα – Αισύμη.
• Της άνω διάβασης της περιφερειακής οδού για την εξυπηρέτηση του Λιμανιού μέσω της νέας οδού προσπέλασης μήκους περίπου 260μ και πλάτους 15μ, για την διέλευση δύο λωρίδων της περιφερειακής οδού πάνω από την σημερινή εθνική οδό 2 και τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ προς το Λιμάνι.
• Του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης αγροτικού δικτύου, κάθετης οδού 2 με οδό Δημοκρίτου, δεξί και αριστερό παράπλευρο στη Χ.Θ. 2+830, με τον οποίο καταργούνται οι ισόπεδοι κόμβοι στις Χ.Θ. 2+442 και 2+942.
Το τέλος της παρούσας εργολαβίας στη Χ.Θ 3+542,17 αποτελεί την αφετηρία της εσωτερικής οδοποιίας του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης η οποία θα κατασκευαστεί από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης με μελλοντική εργολαβία. 
Δεδομένου ότι η περιφερειακή οδός στην Χ.Θ 3+542,17 δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί σε κάποιο τοπικό δίκτυο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου έως τη Χ.Θ 3+542,17 η είσοδος και η έξοδος στην περιφερειακή θα γίνεται μέσω τον κλάδων 3 και 4 της Γέφυρας Γ3.