Προς εκτόνωση η κρίση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης

Στα καθήκοντα τους επέστρεψαν και πάλι οι δύο υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι είχαν μεν απολυθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ωστόσο κρίνοντας οι ίδιοι ότι η απόφαση τους αδικεί είχαν ασκήσει ένδικα μέσα και σε πρώτη φάση -τουλάχιστοn- δικαιώθηκαν.

Την ίδια ώρα όμως είναι πλέον τοις πάσι γνωστό ότι εντός του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης έχουν δημιουργηθεί δύο “στρατόπεδα” αφ’ ης στιγμής η νυν πρόεδρος του εκκίνησε τη διαδικασία ιχνηλάτησης οικονομικών ελλειμμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Η πρόθεσή της, που μεταφράστηκε και σε εκκίνηση νομικών διαδικασιών προκάλεσε τη μήνι ορισμένων δικηγόρων που συσπειρώθηκαν και έτσι άρχισε ένας κύκλος αντεγκλήσεων πλην όμως η κατάσταση έφτασε σχεδόν στο μη παρέκει γι’ αυτό και πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την εξεύρεση της χρυσής τομής.

Ευχή όλων πάντως είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, που θα επιτρέψει την επικράτηση της ειρήνης στον Σύλλογο, ώστε αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και διαφανώς.