Search
Close this search box.
Την προσεχή Τρίτη 30/3 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, αλλά…

Την προσεχή Τρίτη (30/03) συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ με πάνω από 30 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, αλλά και πολλές επερωτήσεις που έχουν τεθεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη περιλαμβάνει έντεκα επερωτήσεις με την Περιφερειακή Σύνθεση να επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι “η έγκριση θεμάτων που εξυπηρετούν την λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας μας, θεωρείται αυτονόητη, όπως αυτονόητη θεωρείται από την παράταξή μας, η αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Ωστόσο, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει και θέματα που να απαντούν στις ανάγκες του πολίτη, δίνουν λύσεις στα προβλήματά του ή έστω δημιουργούν ένα διεκδικητικό πλαίσιο”.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρεται: “ενδεικτικά, οι επερωτήσεις μας αναφέρονται: στον τουρισμό, τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ρέματα και άλλες δομές που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις δράσεις ενίσχυσης του πληθυσμού που διαβιεί στην οροσειρά της Ροδόπης.

Κι αν δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται (εν η Διοίκηση), ελπίζουμε τουλάχιστον να διαβάσουν με προσοχή τις εισηγήσεις της παράταξής μας και να προσέλθουν στη συνεδρίαση με σοβαρές προτάσεις και εφαρμόσιμες λύσεις, τις οποίες εμείς δεν θα πάψουμε να απαιτούμε, με γνώμονα πάντα την πρόοδο του τόπου μας και των ανθρώπων του”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣEIΣ

1. Σχετικά: Περιφερειακά Ιατρεία Αν. Μακ-Θράκης

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος

2. Σχετικά: με τη λειτουργία των συνοριακών σταθμών και τις επιπτώσεις στον τουρισμό.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης .

3. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία δρομολόγησης ενεργειών αναφορικά με την εναρμόνιση στο Αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΜΘ».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

4. Σχετικά: «Ποιες ενέργειες έχουν σχεδιαστεί ή γίνονται για την στήριξη του πληθυσμού της οροσειράς της Ροδόπης που βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

5. Σχετικά: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

6. «Τοποθέτηση – Ενέργειες της Διοίκησης της ΠΑΜΘ για τον τρόπο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ στην ΑΜΘ για την περίοδο 2021-2027»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

7. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναδασμού στην περιοχή του Πέπλου Δ. Αλεξανδρούπολης, Έβρου»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

8. Σχετικά: «Αιτιολόγηση μη αξιοποίησης ποσού 20 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

9. Σχετικά: Προβλήματα από καταστροφές στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρριανών αρμοδιότητας ΠΑΜΘ.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας

10. Τουριστική προβολή της ΠΑΜΘ σε λεωφορεία και ενίσχυση των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.

11. Ενημέρωση αναφορικά με την ανάθεση και τον προγραμματισμό των ενεργειών σχετικά με τον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Δράμας – Αμφίπολης»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργύρης Πατακάκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόταση ψηφίσματος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ»

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜΘ κ. Κων/νος Σιμιτζής.

2. Συζήτηση επί του νομοσχέδιου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Τσώνης Αθανάσιος.

3. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

5. Εγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021.

Εσηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ κ. Παρασκευή Χουρίδου.

6. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

7. Έγκριση απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε.Καβάλας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

8. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

9. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

10. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

11. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

12. Έγκριση Απαγόρευσης Αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων περιοχή ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.

13. Έγκριση Καταβολή ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2021.

Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα Ζωή Κοσμίδου.

14. «Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της ΠΑΜΘ».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΤΕΣ” εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 36.463,00 τ.μ.”, που βρίσκεται στη θέση “Στεγνό” στην περιοχή των Δ.Κ. Δύσβατου και Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΤΕΣ” για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 31.823,22 τ.μ. στη θέση «Στεγνό» Μακρυχωρίου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.410,22 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 95.211,55 τ.μ. στην θέση «Στεγνό», περιοχής Τ.Κ. Μακρυχωρίου, του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ. αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την συνεκμετάλλευση δυο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικού εμβαδού 119.391,36 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Δενδράκια» Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΒΩΛΑΚΑΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 31.147,48 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Καβάκια», Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,993ΜWp, στη θέση με ονομασία «ΖΑΓΚΟΥΕΣ», αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα των τεμαχίων υπ΄αριθμ. 593 και 597, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957, στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, από την SKGR PV5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18ΜWp, στη θέση με ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΚΙ» αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄αριθμ. 593, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957, στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας, από την SKGR PV5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 93.975,00 τμ, στην περιοχή του Τ Κ. Γρανίτη (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ALFA WOOD GROUP A.E.B.E. για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 999ΚWe, στο αγροτεμάχιο με αρ. 872 του αγροκτήματος Εξοχής, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την ΑΕΠΟ εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 67.019 τ.μ. στη θέση «Δρυόδασος» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΣΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 95.517,09 τ.μ στην θέση «ΣΦΗΝΑΚΙΑ» της Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.430,378 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας COSTAMAR – ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.797,57 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Καρδαλίκι Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 44,80MW στη θέση «ΛΟΦΟΣ – ΠΟΥΛΙΑ» του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Μεταλλικόν» και συνοδά έργα υποδομής, των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 50.675,17τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Τρεις Οξυές ) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 84 ΜW, στη θέση «ΝΕΡΑΪΔΕΣ», Δήμων Κομοτηνής, Αρριανών και Μαρώνειας- Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 36ΜW, στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ- ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΣ» και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.