Υπουργείο Μετανάστευσης: Δεν μισθώνει χωράφια για επέκταση του ΚΥΤ, αλλά για το ΠΡΟΚΕΚΑ

Με μία λακωνική ανακοίνωση το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, “απαντάει” στα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου, μετά και την εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 33.7 στρεμμάτων.

Το ενημερωτικό σημείωμα, αναφέρει:

“Σε απάντηση δημοσιευμάτων τοπικών μέσων στον Έβρο αναφορικά με την ενοικίαση έκτασης, τονίζεται ότι ο σχεδιασμός δεν έχει μεταβληθεί από την ανακοίνωση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου και το σχετικό ενημερωτικό που εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία. Δηλαδή της μη επέκτασης της χωρητικότητας του ΚΥΤ αλλά αποκλειστικά της αναβάθμισης του ΠΡΟΚΕΚΑ”. 

Ωστόσο, όσα υποστηρίζει το σημείωμα, έρχονται σε αντίθεση με όσα αναγράφονται στους όρους των μισθωτηρίων που συνάφθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης με τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων. Συγκεκριμένα, τα (πανομοιότυπα) μισθωτήρια, στο εδάφιο “ΧΡΗΣΗ” αναφέρουν:

Όσο για την παρ. 4 του άρ.8 του ν. 4375/2016, αυτή αναφέρει τα εξής:

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι:
α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
β) οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.),
γ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών:
που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.