Αλλάζει ο τρόπος στάθμευσης οχημάτων στην οδό Καραολή Δημητρίου στην Αλεξανδρούπολη

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοινώνεται ότι στην οδό Καραολή Δημητρίου και στο βόρειο τμήμα αυτής (από την πλατεία Ελευθερίας έως την οδό Καλλιπόλεως) καταργείται η στάθμευση οχημάτων σε γωνία 60ο και ισχύει η στάθμευση οχημάτων παράλληλα με το κράσπεδο, από την Τετάρτη 17 Μαρτίου και ώρα 7:00πμ. Επίσης, απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε όλο το νότιο τμήμα της εν λόγω οδού από 7:00πμ έως 14:00 λόγω εργασιών διαγράμμισης οδοστρώματος για στάθμευση οχημάτων υπό γωνία 60ο .