Μια πρωτιά για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα των ημερών

Με 260% υπερκάλυψη από τα αρχικά διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος LEADER – ΑΛΙΕΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, εγκρίθηκαν τρεις (3) επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 1.060.765, 04 €

  1. “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας- χώρου πρασίνου στον οικισμό Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης”:  513.230,12 €
  2. “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης”: 374.436,56 €
  3. “Ανάπλαση πλατείας – χώρου πρασίνου Άνθειας του Δήμου  Αλεξανδρούπολης” :173.098,36 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.060.765,04 €

Το αρχικό συνολικό ποσό που είχε προϋπολογιστεί από το πρόγραμμα ήταν 433.000€!

Καταρρίπτοντας ιστορικό ρεκόρ για το LEADER,  ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατέθεσε προτάσεις συνολικού ύψους 2.505.765,83 €. Το γεγονός αυτό οδήγησε το αρμόδιο Υπουργείο να αυξήσει πάνω από 250% και να εγκρίνει το ποσό των 1.060.765,04 €.

“Εφαρμόζουμε μεθοδικά και με σοβαρότητα,  πολιτικές που ωφελούν τους Δημότες. Οι μικροπολιτικές, από όποιον και αν σχεδιάζονται, έχουν στόχο να επιβραδύνουν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης”  είναι το σχόλιο που συνοδεύει τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κατάρριψη του ρεκόρ.