Πάνω από 500 γυναίκες υπέστησαν κακοποίηση κατά τη διάρκεια του 1ου Lockdown

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως η 1η Ετήσια Έκθεση για τη βία κατά των Γυναικών που συνέταξε και έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την κακοποίηση που υπέστησαν γυναίκες κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος-Μάιος 2020).

Την περίοδο του πρώτου Covid-19 lockdown και πιο συγκεκριμένα την περίοδο Μαρτίου -Απριλίου 2020, στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών απευθύνθηκαν 549 γυναίκες στο σύνολο. Κατά την περίοδο αναφοράς βασική πηγή ενημέρωσης των γυναικών ήταν η Γραμμή SOS 15900
με 39% τον μήνα Απρίλιο 2020, ενώ το 18% ενημερώθηκε από άλλο φορέα.
Αναλυτικά, στα Συμβουλευτικά Κέντρα τον Απρίλιο 2020 σχεδόν το 55% εξ αυτών εξυπηρετήθηκε στην Αθήνα, τονΠειραιά, την Πάτρα, την Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ σχεδόν το 17% στην Κρήτη, Κω, Κέρκυρα, Χίο και Μυτιλήνη και το 28% στα υπόλοιπα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου. Οι επικρατέστερες μορφές βίας κατά των γυναικών και τους δύο μήνες αναφοράς υπήρξε η ενδοοικογενειακή βία με σχεδόν 84%. Περίπου το 28% των γυναικών έλαβε ψυχολογική υποστήριξη και το 26% νομική υποστήριξη. Η σχέση μεταξύ θύματος – θύτη ήταν κυρίως σχέση μεταξύ συζύγων (πρώην και νυν), με ποσοστό 56% για τον μήνα Μάρτιο 2020 και 51% για τον Απρίλιο 2020. Οι ηλικιακές ομάδες των γυναικών που έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου και στους δύο μήνες αναφοράς ήταν περίπου 7% για γυναίκες μεταξύ 26-35 χρονών, περίπου 25% για γυναίκες ηλικίας 36-45 χρονών και 23% για τις γυναίκες μεταξύ 46-55 χρονών. Οι γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις ανήκαν σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα 60+ και ήταν περίπου 5% τον Μάρτιο 2020 και σε ποσοστό 12% τον Απρίλιο 2020, με κύριες μορφές βίας τη σωματική παραμέληση και κακοποίηση και η ψυχολογική και οικονομική βία από θύτες συζύγους/συντρόφους, τα ενήλικα παιδιά τους, άλλους συγγενείς ή τους φροντιστές τους. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών που απευ-
θύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα κυμάνθηκε μεταξύ της δευτεροβάθμιας και της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ενώ αναφορικά με την κατάσταση απασχόλησης τους περίπου το 42% ήταν άνεργες και 36% ήταν εργαζόμενες, ενώ 5% ήταν γυναίκες σε σύνταξη.
Όσον αφορά τους Ξενώνες Φιλοξενίας, κατά την περίοδο αναφοράς έγιναν πανελλαδικά 19 νέες εισαγωγές στους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών, ενώ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 φιλοξενήθηκαν 35 γυναίκες πρόσφυγες εκ των οποίων οι 25 ήταν μητέρες. Επίσης, φιλοξενήθηκαν και 43 παιδιά πρόσφυγες εκ του συνολικού αριθμού των 79 παιδιών που φιλοξενούνταν το διάστημα αυτό στους Ξενώνες Φιλοξενίας.

Αναφορικά με τα προσωρινά καταλύματα ασφαλούς διαμονής που σύστησε εκτάκτως η ΓΓΟΠΙΦ τον Απρίλιο 2020, φιλοξενήθηκαν συνολικά 12 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και την Μυτιλήνη. Από το σύνολο των γυναικών που επιτυχώς απομακρύνθηκαν από το κακοποιητικό τους περιβάλλον εν καιρώ πανδημίας, οι 7 ήταν πρόσφυγες και μετανάστριες, ενώ ο συνολικός αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν με τις μητέρες τους στα προσωρινά καταλύματα ασφαλούς διαμονής ήταν 10. Τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων παρείχαν παράλληλα στις φιλοξενούμενες γυναίκες στα προσωρινά καταλύματα υποστηρικτικές υπηρεσίες και παραπομπή για ιατρική εξέταση και παρακολούθηση των ανήλικων παιδιών τους από εξειδικευμένες/-ους επαγγελματίες από «Το Χαμόγελου του Παιδιού».

Στη γραμμή SOS 15900 καταγράφηκαν 325 κλήσεις τον μήνα Μάρτιο και αφορούσαν «περιστατικά βίας», ενώ 69 κλήσεις αφορούσαν «την ενημέρωση». Συγκριτικά με τους δύο μήνες αναφοράς τον Απρίλιο 2020 παρατηρείται μια αύξηση σε ποσοστό 227,4% για τις κλήσεις που αφορούσαν «περιστατικά βίας» και αντίστοιχα 142% σε κλήσεις που αφορούσαν «την ενημέρωση». Από το σύνολο των κλήσεων που καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 τον Μάρτιο 2020 αφορούσαν καταγγελίες για περιστατικά βίας ή ενημέρωση με το 85% να είναι ωφελούμενες ή τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν την γραμμή SOS 15900 για πρώτη φορά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον μήνα Απρίλιο 2020 υπήρξε
91%. Οι Περιφέρειες ανά την Ελλάδα όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες κλήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα ήταν η Αττική με ποσοστό 42% το μήνα Μάρτιο 2020 και 45% για τον Απρίλιο 2020, η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων περίπου 9% και για τους δύο μήνες αναφοράς και της Κρήτης αντίστοιχά με ποσοστό 4%. Αναφορικά με τον Μάρτιο 2020 το 92% από το σύνολο των κλήσεων αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 87% αντίστοιχα τον
Απρίλιο 2020. Αναφορικά με τη σχέση θύματος-θύτη για τις ωφελούμενες ή τα τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν την γραμμή και ανέφεραν περιστατικό βίας,θύτης ήταν ο σύζυγος στο 57% των περιπτώσεων κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και 54% τον Απρίλιο 2020. Τα κύρια αιτήματα των κλήσεων και για τους δύο μήνες αναφοράς ήταν η νομική συμβουλευτική με ποσοστό 41% τον Μάρτιο 2020 και 33% τον Απρίλιο 2020. Επιπλέον, η ψυχοκοινωνική στήριξη των επωφελούμενων γυναικών ή τρίτων προσώπων από το εξειδικευμένο προσωπικό της Γραμμής SOS 15900 αναζητήθηκε σε ποσοστό 36% τον Μάρτιο 2020 και 41% τον Απρίλιο 2020.