Η Ελληνική Λύση ενδιαφέρεται για… την ψαραγορά της Αλεξανδρούπολης!

Μία ερώτηση που βασίζεται σε πληροφορίες αλιευμένες από το Διαδίκτυο κατέθεσε στη Βουλή το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου “Ελληνική Λύση”. Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Ανάπτυξης και Εσωτερικών και αφορά την Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα την δημιουργία ψαραγοράς!

Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα ερωτά: Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων της Αλεξανδρούπολης και με βάση πρόσφατο τοπικό δημοσίευμα του διαδικτύου, η Αλεξανδρούπολη είναι η μοναδική παραθαλάσσια πόλη, που δεν διαθέτει ψαραγορά. Τα παράπονα για την ανυπαρξία ψαραγοράς εντείνονται και πληθαίνουν, συν τω χρόνω, από τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, καθώς και γενικότερα, από τους Εβρίτες. Υπάρχει αναγκαιότητα, αντί της διασποράς των ιχθυοπωλείων στην εν λόγω περιοχή, να προκληθεί ο συγκεντρωτισμός αυτών σε συγκεκριμένο χώρο εντός της πόλης για να έχουν την δυνατότητα οι καταναλωτές να προβαίνουν ευκολότερα στην απαραίτητη έρευνα αγοράς.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσετε το ως άνω πάγιο αίτημα των κατοίκων (καταναλωτών και εμπόρων) της ευρύτερης Εβριτικής πρωτεύουσας, καθώς και του συνόλου της Π.Ε. του Έβρου;”