Αλεξανδρούπολη: Το Πολυκοινωνικό έκανε give away τους παλιούς υπολογιστές του
@Δήμος Αλεξανδρούπολης / Facebook
Τη μετάβασή του την ψηφιακή εποχή κάνει το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης που ετοιμάζεται για την μηχανογράφηση/μηχανοργάνωση σχεδόν του συνόλου των υπηρεσιών του. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφιακή μετάβαση αφορά τη διαχείριση

των δωρεών των φορέων και των φυσικών προσώπων, των δαπανών και των προμηθειών, των διανομών προϊόντων, της σίτισης, του “Βοήθεια στο Σπίτι”, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Κοινωνικής Ιματιοθήκης.
Σύμφωνα με την εκτίμηση της δημοτικής αρχής, αλλά και της διοίκησης του Πολυκοινωνικού ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επιχειρείται “θα επιφέρει την απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση”.
Εν τω μεταξύ, βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση των προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Πολυκοινωνικού είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για το λόγο αυτό έγινε προμήθεια υπολογιστών ώστε να μπορούν να “τρέξουν” τα σχετικά λογισμικά, ενώ οι παλιοί δεν πετάχτηκαν αλλά έγιναν “give away” – χαρίστηκαν δηλαδή – στο Κέντρο Υγείας και στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό κλιμάκιο των Φερών. Τους υπολογιστές μάλιστα παρέδωσε ο δήμαρχος ιδίοις χερσί.