Έβρος: Στις 10:00 π.μ ανοίγουν τα καταστήματα λιανεμπορίου

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του covid 19 σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (Αρ. Φύλλου: 4829 Τεύχος Β/02-11-20) και βάσει του επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου που ανήκει ο νομός Έβρου ορίζονται τα εξής:  

  • H έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων του λιανεμπορίου στις 10:00 πμεξαιρουμένων των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο ΦΕΚ 4829/Β/02-11-20. 
  • Τέσσερα (4) άτομα έως 100τμ και ένα (1) άτομο για κάθε 10τμ επιπλέον. 
  • Απόσταση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.