Δείτε πως θα λειτουργήσουν οι Λαϊκές Αγορές στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Λόγω της υπαγωγής της Π.Ε. Έβρου στην κατηγορία αυξημένη επιτήρηση – «επίπεδο 3», την λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορώνστις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν μέτρα περιορισμού για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο λόγω αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής : 

1) Κάθε Δευτέρα θα λειτουργούν δύο παράλληλες λαϊκές αγορές στην Δ.Ε. Φερών, α) Από την Πλατεία Ελευθερίας (Δημοτικό Κατάστημα Φερών) μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αθηνάς με την συμμετοχή του 50% των πωλητών, β) Από την οδό Βύρας μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Έβρου (Περιφερειακή) με την συμμετοχή του 50% των πωλητών, όσων φέρουν νόμιμη άδεια, τηρουμένων των 3 μέτρων ελεύθερου χώρου μεταξύ των πάγκων. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα η συμμετοχή των πωλητών σε κάθε μια εκ των δύο παράλληλων λαϊκών αγορών θα λειτουργεί εναλλάξ. 

2) Κάθε Πέμπτη θα λειτουργούν δύο παράλληλες λαϊκές αγορές στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, α) από την οδό Πέλλας έως την οδό Κίρκης και β) από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Αμμοχώστου με την συμμετοχή του 50% σε κάθε μια των παράλληλων λαϊκών αγορών των πωλητών όσων φέρουν νόμιμη άδεια, τηρουμένων των 3 μέτρων ελεύθερου χώρου μεταξύ των πάγκων.  

Για κοινόχρηστους χώρους, όπου έχουν παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για συναφείς δραστηριότητες επιβάλλεται η συμμετοχή του 50% των πωλητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξανδρούπολης πωλητών από Περιφερειακές Ενότητες που έχουν τεθεί στην κατηγορία  αυξημένου κινδύνου – «επίπεδο 4».  

Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 9 μέτρων πλέον θα συμμετέχουν με πάγκους 6 μέτρων. Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 6 μέτρων πλέον θα συμμετέχουν με πάγκους 4,5 μέτρων. Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 3 μέτρων παραμένουν ως έχουν.  

Η Δημοτική Αστυνομία, θα πραγματοποιεί συνεχείς και τακτικούς ελέγχους και θα επιβάλλει πρόστιμα στους παραβάτες. Η Δ/νση Καθαριότητας θα φροντίσει για την απολύμανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια  λειτουργίας των λαϊκών αγορών για την αντιμετώπιση  διάδοσης  του  Kορωνοϊού COVID-19 τόσο οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες, όσο και οι καταναλωτές  υποχρεούνται  να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής  προστασίας  και αποφυγής συγχρωτισμού.   

Η ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  των πάγκων των  πολιτών  ορίζεται  σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. 

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό. 

Τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ