Πρόταση του Δ. Μερκούρη για μεταφορά του Δικαστικού και του Αστυνομικού Μεγάρου στην Άβαντος

Παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα  συζητήσεις σχετικά με την  ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου, Αστυνομικού Μεγάρου και  Νομαρχιακού Μεγάρου.  Έχουν ακουστεί  πολλές απόψεις, όπως για παράδειγμα η Ανέγερση Δικαστικού και Αστυνομικού Μεγάρου δίπλα από έναν σημαντικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό φορέα, όπως είναι  το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτές τις θέσεις και να «εκμεταλλευτούμε» για την πόλη μας τη  σύσταση της  Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.  Να προτείνουμε στοχευόμενα και με αναπτυξιακό προσανατολισμό την ανέγερση  Δικαστικού Μεγάρου και  Αστυνομικού Μεγάρου  στην περιοχή της οδού Άβαντος.  Η ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου και Αστυνομικού Μεγάρου στην ως άνω περιοχή, εκτός του ότι θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, θα προκαλέσει αλυσιδωτές αναπτυξιακές υποδομές στην περιοχή και κυρίως θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής.

Με την ίδια αναπτυξιακή προοπτική πρέπει να προσεγγιστεί και η ανέγερση Δημαρχιακού και Νομαρχιακού Μεγάρου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να  ανεγερθούν δίπλα από τη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, όπου σήμερα η περιοχή είναι αποθήκη φορτηγών και άχρηστων υλικών. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι δύο αναφερόμενες περιοχές  έχουν άμεση πρόσβαση στον μικρό περιφερειακό και η υλοποίηση των προτάσεων αυτών συμβάλλει καθοριστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης.

Τέλος, είναι σημαντική και η αξιοποίηση του κτιρίου του σημερινού Πρωτοδικείου, η θέση του οποίου προσφέρεται για τη δημιουργία ενός χώρου πολιτισμού, όπως για παράδειγμα ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

 

Δημήτριος Μερκούρης

Σύμβουλoς  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης