Search
Close this search box.
Προβληματισμός στα Επιμελητήρια της ΑΜΘ για τον τρόπο καταβολής του 12%

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης χαιρέτισαν με ανακοίνωσή τους την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, σχετικά με τις πληρωμές του 4 & 12%, λόγω παραγραφής των οφειλών του ΟΑΕΔ προς τις ΜμΕ, όμως επισημαίνουν τις παραλείψεις και με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό της χώρας ζητούν διορθώσεις.

Η ΚΥΑ αφορά μόνον τις επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει νομική προσφυγή για την μη καταβολή του 4% και 12% ενώ θέτει και ως προϋπόθεση συμψηφισμού τη μη εκχώρηση των οφειλόμενων προς τις Τράπεζες και τρίτους.

Αυτές οι δύο προϋποθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πλήθους επιχειρήσεων από την λήψη του ευεργετήματος – το οποίο αποτελεί ουσιαστικά εξόφληση οφειλής του κράτους προς αυτές- και γι’ αυτόν το λόγο ζητούμε την τροποποίηση της ΚΥΑ, ώστε όλες οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι ανεξαιρέτως να κάνουν χρήση της ρύθμισης.

Η επιστολή:

Θέμα: Αποτελεί αδικία για την πλειοψηφία των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων η υπογραφείσα ΚΥΑ (Αριθμ. 34341/5991), σχετικά με τις πληρωμές του 4 & 12%, λόγω παραγραφής των οφειλών του ΟΑΕΔ προς αυτές.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δεχτήκαμε τη σχετική τροπολογία, αλλά και τη σχετική πρόσφατη ΚΥΑ, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των επιχειρήσεων μας, έως 31/12/2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, για το διάστημα 2010 – 2015, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης ή και τη διενέργεια παρακράτησης αντίστοιχων απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών, έναντι αυτών.

Με έκπληξη όμως βλέπουμε, ότι το ζήτημα με τις οφειλές του ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις, σχετικές με την επιδότηση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας (με 4% Ανατολική Μακεδονία & 12% Θράκη), δυστυχώς επιλύθηκε μερικώς και για λίγες μόνο επιχειρήσεις (κυρίως αυτές που είχαν δυνατότητα να καλύψουν κόστη δικαστικά εν μέσω οικονομικής κρίσης). Για όλες τις υπόλοιπες που δεν προσέφυγαν στο ΣτΕ ελπίζοντας σε μια πολιτική λύση, αυτό δεν έγινε. Οι οφειλές του ΟΑΕΔ προς αυτές τις ΜμΕ, από το 2010 έως το 2014, παραγράφηκαν εξαιτίας της αδυναμία τους ή και της εμπιστοσύνης τους ακόμη προς την πολιτεία, ότι θα αναγνωρίσει το λάθος της και θα προβεί στις πληρωμές.

Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας μας, με συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, δε σταμάτησαν ούτε μια ημέρα να διεκδικούν αυτά που παρανόμως δεν πληρώθηκαν, με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και τους εκάστοτε Υπουργούς και ιδιαίτερα του κ. Γ. Σταθάκη, ο οποίος και παράνομα κατήργησε το σχετικό ευεργετικό νόμο για τις επιχειρήσεις μας το 2016.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Μείνατε συνεπής στις δεσμεύσεις σας προς τις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, για αποκατάσταση της αδικίας, που έγινε πράξη με την ψήφιση του του ν. 4706/2020 (άρθρο 87 A΄ 136 και άρθρο 26 Α’ 177).

Όμως η προβλεπόμενη από το νόμο ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας δυστυχώς δεν επιλύει το πρόβλημα για χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επειδή ακριβώς δεν προσέφυγαν στο ΣτΕ, δε θα λάβουν το σύνολο του ποσού των ετών που παρανόμως δεν τους έχει καταβάλλει ο ΟΑΕΔ (παραγραφή 5 ετών). Συγκεκριμένα το Άρθρο 2 «Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής: ……… 5. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Ομοίως, η εκδοθείσα ΚΥΑ δημιουργεί νέα νομικά κωλύματα θέτοντας ως προϋπόθεση συμψηφισμού τη μη εκχώρηση των οφειλόμενων προς τις Τράπεζες και τρίτους υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις αυτές να συνεχίσουν τις δικαστικές ενέργειες.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η εξαίρεση όσων δεν είχαν καταθέσει αγωγή, τιμωρεί όσους δεν ήταν δύσπιστοι έναντι του δημοσίου, τιμωρεί τους μικρούς δικαιούχους που κατά τεκμήριο ήταν αυτοί που δεν προσέφυγαν και περιορίζει τη ρύθμιση σε μια νομική και όχι πολιτική διευθέτηση. Σε μια περιοχή όπως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σε μια περίοδο όπως η σημερινή που δοκιμάζει τις αντοχές τους στο έπακρο, η συγκεκριμένη ΚΥΑ δυστυχώς δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων. Μάλιστα η έννοια της παραγραφής οφειλών του δημοσίου προς πολίτες ενδεχομένως να αντιβαίνει βασικές αρχές διότι όταν συμβαίνει το αντίστροφο στις περισσότερες των περιπτώσεων το κράτος εισπράττει και με προσαυξήσεις.

Επιπρόσθετα αυτή η ΚΥΑ εφαρμόζεται σε βάρος όσων δεν προσέφυγαν στο ΣτΕ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα αναδρομικά των συνταξιούχων, δεν εφαρμόζεται η ίδια λογική.

Ως Επιμελητήρια αλλά και ως Πρόεδροι αυτών, πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει απίστευτες καταστάσεις πολιτικής επιθετικότητας και άρνησης, για το συγκεκριμένο μέτρο στήριξης των θέσεων εργασίας κατά περιόδους. Ιστορικά αυτά είναι καταγεγραμμένα στο πρόσφατο παρελθόν και δυστυχώς αυτές οι αρνητικές ενέργειες έχουν αναφορά και σε πρόσωπα που χειρίζονται και σήμερα το θέμα.

Μόνο που ο στόχος αυτών των ενεργειών και οι επιπτώσεις αφορούν τη μικρομεσαία επιχείρηση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Μάλιστα για μας είναι παντελώς ακατανόητο, ένα ουσιαστικό μέτρο που στηρίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας (προϋπόθεση λήψης της επιδότησης είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας), πλήρως συμβατό με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., να αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο σας ένα σύμμαχο, έναν συνοδοιπόρο στην πορεία μας προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας γενικότερα, και ειδικότερα της Περιφέρειας μας. Μέχρι τώρα η παρουσία σας, μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε στις αντίξοες σημερινές συνθήκες, επιπρόσθετα δε, εκτιμούμε το έμπρακτο και δηλωμένο ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας.

Παρακαλούμε θερμά για την παρέμβαση σας, στην επίλυση των προβλημάτων αυτών (της εξαίρεσης των παραγραφθέντων και των εκχωρημένων, με μια νέα νομοθετική ρύθμιση, που θα έρθει να αποκαταστήσει ολοκληρωμένα τη συνεχιζόμενη αδικία τόσων χρόνων, και που η συγκεκριμένη ΚΥΑ τη συνεχίζει, ώστε όλες οι επιχειρήσεις, επιτέλους να λάβουν με συμψηφισμό τα ποσά που τόσα χρόνια δικαιούνται, παραμένοντας συνεπείς στις απαιτήσεις του προγράμματος και των κρατικών απαιτήσεων, και να αποκατασταθούν απέναντι σε αυτήν την πολυετή κατάφωρη αδικία.