Λαϊκή Συσπείρωση: Να βρεθεί λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του 6ου Γυμνασίου και 4ου ΕΠΑΛ

Στο ΔΣ του Ιουλίου αλλά και στο πρόσφατο (10/8/20) υπήρξε ενημέρωση από την πρόεδρο για τις αποφάσεις που  έλαβε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σχετικά με το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης των δύο νεοϊδρυθέντων σχολικών μονάδων του 6ου Γυμνασίου και 4ου ΕΠΑΛ. Ως θέμα όμως δεν συζητήθηκε και δεν πάρθηκαν αποφάσεις παρά το αίτημα που διατυπώσαμε και τις διαμαρτυρίες ότι οι μαθητές των δύο σχολείων κινδυνεύουν να μην έχουν το Σεπτέμβρη σχολικό κτήριο να στεγαστούν. Ας σημειωθεί πως και το 2ο ΕΠΑΛ αδυνατεί να στεγάσει τους 130 επιπλέον μαθητές που έχουν εγγραφεί φέτος γι’ αυτό και πρόκειται να μετακινηθούν μαθητές του  στο 4ο ΕΠΑΛ. 

Τα δύο σχολικά κτήρια στην ανατολική πλευρά της πόλης (περιοχή ΚΕΓΕ)  δεν έχουν ολοκληρωθεί και  ο χρόνος παράδοσής τους είναι τον Απρίλιο 2021. Μετά την ίδρυση των δύο νέων σχολείων (Ιούνιος 2020) η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  προχώρησε σε ενέργειες  για την άμεση λειτουργία των σχολείων, δημιούργησε τετελεσμένα πιεστικά δεδομένα  χωρίς όμως να έχει λυθεί το ζήτημα της στέγασής τους (έγιναν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών, δόθηκαν οργανικές θέσεις σε εκπαιδευτικούς, ορίστηκαν διευθυντές). 

Όλο αυτό το διάστημα γονείς, εκπαιδευτικοί, υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν αναδείξει τις ανάγκες που έχουν προκύψει με δεδομένο ότι τα δύο υπό κατασκευή κτήρια δεν θα παραδοθούν αυτή η σχολική χρονιά. Η Δημοτική αρχή ήδη έχει συναντηθεί με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, με συλλόγους γονέων, με υπηρεσιακούς παράγοντες της εκπαίδευσης οι οποίοι εκφράζουν το ενδιαφέρον και την αγωνία τους για τις πιεστικές ανάγκες στέγασης , μεταστέγασης και συστέγασης των σχολείων.  

Επειδή  ο χρόνος περνάει και δεν βλέπουμε να δρομολογούνται ούτε οι προσωρινές λύσεις στέγασης, επειδή η δημοτική αρχή δεν θεωρεί υποχρέωσή της να αποφασίσει για την παραχώρηση αιθουσών και επειδή  φοβόμαστε ότι το άνοιγμα των σχολείων θα βρει εκατοντάδες μαθητές χωρίς σχολική στέγη «μπαλάκι» ανάμεσα στις ευθύνες  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και Δήμου, ζητάμε :  

  

1.Η δημοτική αρχή άμεσα να φέρει το θέμα για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και να παρθούν αποφάσεις. Υπάρχει η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και το ΔΣ πρέπει να πάρει την πολιτική απόφαση αν θα παραχωρήσει αίθουσες από άλλα σχολείανα πάρει απόφαση για εκατοντάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  

  1. Το ΔΣ σε συνεδρίασή του να συζητήσει συνολικά το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα του Δήμου σε πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να κάνει προγραμματισμό κατασκευήςνέων σχολικών μονάδων ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονεςεκπαιδευτικές ανάγκες.