Ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δ. Αλεξανδρούπολης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της “Προμήθειας – Τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμος Αλεξανδρούπολης” (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), πρόκειται να γίνουν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, εργασίες αντικατάστασης οργάνων παιδικής χαράς και τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας στις παρακάτω παιδικές χαρές: 

  • Μάκρη (Πάρκο Ηρώου) 
  • Ν. Χιλή (Πάρκο πλησίον γηπέδου) 
  • Ν. Χιλή (Πλατανάκια). 

Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών, αλλά εφιστούμε και την προσοχή τους για την αποφυγή τυχόν κινδύνων διότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών (συμπεριλαμβανομένης και την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας) οι χώροι θεωρούνται εργοτάξια (με προειδοποιητική σήμανση) και απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή σε αυτούς. 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν εργασίες αντικατάστασης οργάνων παιδικής χαράς και τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας και στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του δήμου μας.