Αλεξανδρούπολη: Ο κορωνοϊός επηρεάζει τον εορτασμό της μνήμης του Οσίου Παϊσίου!

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου 2020 ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶτὴ μνήμη τοῦ νέου Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θὰ ψαλεῖ τὸ Ἀπολυτίκιό του στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὸν Ὄρθρο τῆς κυριωνύμου ἡμέρας του.

Περὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ Ναϊδίου ποὺ εὑρίσκεται στὸν πλατανότοπο τῆς Μαΐστρου,οἱ οἰκογένειες τῶν ἰδιοκτητῶν ἐνημέρωσαν τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ σταλεῖ ἱερεὺς γιὰ τὴν τέλεση Ἀκολουθιῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου, προκειμένου νὰ αποφευχθεῖ ὁ συνωστισμὸς καὶ ἡ πολυκοσμία, λόγῳ τῆς ἐξάρσεως τοῦ κορωναϊοῦ,ὁπότε τὸ ναΐδιο θὰ παραμείνει, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τους κλειστὸ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

(Η ανακοίνωση εξεδόθη από την Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης)