Δωρεά 350 στρωμάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και προσωπικά ο Διοικητής κος Ευάγγελος Δ. Ρούφος εκφράζει τις ευχαριστίες του,  προς τον όμιλο εταιριών OLYMPIA για την προσφορά τριακοσίων πενήντα (350) στρωμάτων του κατασκευαστικού οίκου GRECO STROM (MEDICAL) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών του Νοσοκομείου. Η ευγενική και γενναιόδωρη αυτή προσφορά αποτελεί άλλο ένα δείγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και υψηλό αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης  προς τον συνάνθρωπο.

Ευελπιστούμε η πράξη αυτή να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.