Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης

Tο ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και το Εργαστήριο Γεωφυσικής–Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της χρήσης της γης διαχρονικά, από την προϊστορία μέχρι σήμερα μέσω της εξέτασης αστικών, αγροτικών, παράκτιων και ηπειρωτικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς πόρους και τις περιβαντολλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα επιδιώκει την ανασύνθεση της αρχαίας τοπογραφίας και η προώθηση της έρευνας και αρχαιολογίας της αιγαιακής Θράκης μέσα από τη συστηματική διερεύνηση τεσσάρων (4) θέσεων ανάμεσα στα Πετρωτά Ροδόπης και τα Δίκελλα Έβρου. Οι θέσεις αυτές εκτείνονται τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στα υψώματα της Ροδόπης, μία περιοχή η οποία μένει συχνά στη σκιά της αρχαιολογικής έρευνας μεγαλύτερων γειτονικών πόλεων, όπως η Μαρώνεια και η Ζώνη, και είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως σαμοθρακική περαία ή περαία της Σαμοθράκης.

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ