Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης: Το πρόγραμμα πτήσεων για τον Ιούλιο