Η 12η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Η 12η Ιουνίου είναι μία ημέρα, η οποία έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Παιδική εργασία είναι η κατάσταση, η οποία στερεί από τα παιδιά την παιδική τους ηλικία, την φιλοδοξία και την αξιοπρέπειά τους, είναι επιβλαβής για τη σωματική και πνευματική ανάπτυξή τους. Στη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αναφέρονται οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας

I. όλες οι μορφές δουλείας ή παρόμοιες πρακτικές, όπως η πώληση και εμπορία παιδιών, η καταναγκαστική εργασία και η στράτευση για ένοπλες συγκρούσεις,

II. η χρήση και έκθεση παιδιού σε πορνεία, για την παραγωγή πορνογραφίας ή για πορνογραφικές παραστάσεις,

III. η εμπλοκή παιδιού σε παράνομες δραστηριότητες, ιδίως για την παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών,

IV. οι εργασίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους ή των περιστάσεων υπό τις οποίες εκτελούνται, ενδέχεται να βλάψουν την υγεία ή την ασφάλεια των παιδιών.

Σύμφωνα με τις Παγκόσμιες Εκτιμήσεις της Σύγχρονης Δουλείας, 4,3 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται σε καταναγκαστική εργασία. Εκ των οποίων, περίπου 1 εκατ. υφίστανται εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση (το πραγματικό νούμερο υπολογίζεται αρκετά μεγαλύτερο), 3 εκατ. υφίστανται άλλες μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης (κυρίως στον αγροτικό τομέα) και 300 χιλ. βρίσκονται σε καταναγκαστική εργασία που επεβλήθη από κρατικές αρχές (παράδειγμα είναι οι μαθητές στη Β. Κορέα, όπου τα παιδιά υποχρεώνονται στο πλαίσιο της σχολικής τους εκπαίδευσης να εργάζονται σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τους στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης).