Βολές αρμάτων στο Πεδίο Βολής “ΑΕΤΟΣ” από 09/06 – 12/06

Η  ΧΙΙ  Μηχανοκίνητη  Μεραρχία  Πεζικού ανακοινώνει  ότι  από  την  Τρίτη  09 μέχρι  και  την  Παρασκευή  12  Ιουνίου  2020,  από  08:00Ω  μέχρι  19:00Ω, πρόκειται να πραγματοποιηθούν βολές αρμάτων, στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην  παραπάνω  περιοχή  απαγορεύεται  κάθε  κίνηση  ή  παραμονή  ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και να ειδοποιείται   αμέσως   η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική ή αστυνομική αρχή.