Ανοίγουν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας

 

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1) Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό
50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
2) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με
τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
3) Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας
Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και
οικιακής φροντίδας.
Οι πελάτες θα πρέπει να εξυπηρετούνται το πολύ ανά δύο, έχοντας απόσταση 2μ μεταξύ τους.
Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, μάσκες, αντισηπτικό).
Στην λαϊκή αγορά της Δ.Κ.Ορεστιάδας που θα λειτουργήσει την Τρίτη 28-4-2020, θα
συμμετέχουν μόνο οι πωλητές του Δήμου Ορεστιάδας.