“Όχι” στη “μισή” εργασία λέει το Εργατικό Κέντρο Έβρου

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει “κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”, ζητά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου.

Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι: “Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του”.

“Τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν προστατεύουν την εργασία και τους
εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν και αυτή την κρίση!”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΚΕ.