Τριπλή δέσμη μέτρων από το υπουργείο Ανάπτυξης ζητά το Επιμελητήριο Έβρου

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου, βλέποντας την εμπορική κίνηση των επιχειρήσεων να σημειώνει ραγδαία πτώση με μηδενικούς τζίρους, καλεί το υπουργείο Ανάπτυξης να παρέμβει, έτσι ώστε να δοθεί λύση στα εξής πολύ σοβαρά ζητήματα :

Α) Την αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες εμπορικές υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την εξόφληση των επιταγών τους οι οποίες λήγουν εντός του τρέχον και των επόμενων μηνών. Για το πρόβλημα αυτό ζητούμε τη νομοθετική παρέμβασή σας, για την παράταση 6 (έξι) μηνών στην ημερομηνία λήξης όλων των εμπορικών αξιόγραφων (επιταγών, συναλλαγματικών) των επιχειρήσεων, καθώς και την αναβολή σφράγισης αυτών για την ίδια χρονική περίοδο.

Β) Μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση σας για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, ζητούμε επιπλέον να μην γίνεται παρακράτηση εσόδων των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματικών για ληξιπρόθεσμες και  ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020, από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο.

Γ) Να ενταχθούν όλοι οι δηλωμένοι ενεργοί Κ.Α.Δ. (κύριοι και δευτερεύοντες) των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην αποκλεισθούν πραγματικά πληττόμενες επιχειρήσεις από τα ευεργετικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19.

Όλα αυτά βέβαια, σε συνέχεια των επιπτώσεων που προκαλεί στην οικονομία η επιδημία του κορωνοϊού.