Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης συνεδριάζει διά περιφοράς!

Λόγω των “απαγορεύσεων” που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού, σήμερα 18/03, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης συνεδριάζει διά περιφοράς. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα δημοτικά χρονικά, και είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι επί θεμάτων που η δημοτική αρχή κρίνει ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί η συνεδρίαση.

Πώς γίνεται η δια περιφοράς ψηφοφορία 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο Αλεξανδρούπολης οι 41 δημοτικοί σύμβουλοι παρέλαβαν στα σπίτι τους από κλητήρα του Δήμου την ημερήσια διάταξης με υπογραφή αποδεικτικού παράδοσης, σήμερα Τετάρτη 18.03.2020. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει σε κάθε θέμα προς λήψη απόφασης, να γράψουν την ψήφο τους, να υπογράψουν με το ονοματεπώνυμό τους κάτω από την υπογραφή και με ημερομηνία.

Το αργότερο έως την Πέμπτη 19.03.2020 και ώρα 12:00 θα πρέπει να έχουν επιστραφεί τα θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, για την άμεση λήψη απόφασης, κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, με παράδοση στον κλητήρα του Δήμου, με υπογραφή αποδεικτικού παραλαβής.

Ποια είναι τα κατεπείγοντα θέματα

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση από το δήμο Αλεξανδρούπολης, η διάταξη της δια περιφοράς ψηφοφορίας, είναι η εξης: (εφόσον τα θέματα συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν σημαίνει ότι εχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα)

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση τροποποίησης του τρόπου διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 4. Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 5. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ισχύουν οι διατάξεις: α) παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.α του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019, β) παρ. 9 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.β. του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 6. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών, ύστερα από κλήρωση (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της “Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης” (ΤΙΕΔΑ) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
 8. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίων συμβολαίων για τη στέγαση των Νηπιαγωγείων 22ου και 23ου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 9. Εξέταση νέας αίτησης της κ. Κυρίου Μαρίας του Σωτηρίου για παράταση της εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων του οικισμού Αρδανίου (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 10. Έγκριση επιβολής χρηματικού προστίμου στην εταιρία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 11. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση 2 υπαίθριων υποσταθμών εδάφους από τη ΔΕΔΔΗΕ στα Ο.Τ. 473 Α, 473Β του σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 12. Κατάθεση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 13. Ίδρυση ή μη Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 14. Έγκριση της 18/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την “Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και νπδδ έτους 2020″” (Εισηγ. κ. Ραπτόπουλος Ν.)

Απέχει η Λαϊκή Συσπείρωση από τη διαδικασία 

Η Λαϊκή Συσπείρωση πάντως καταδίκασε τη διαδικασία και δήλωσε γραπτώς ότι απέχει, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων: “Σας ενημερώνουμε ότι ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν θα συμμετέχουμε στη διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με καταληκτική ημερομηνία 19/3/2020. Κι αυτό γιατί η ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνει ζητήματα που αντιμετωπίζουν  επείγουσες  ανάγκες για τη λειτουργία του δήμου, δεν περιλαμβάνει ούτε ένα μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Δεν περιλαμβάνει κάποιο θέμα σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την προστασία της υγείας των εργαζομένων του και των κατοίκων του.

Αντίθετα υπάρχει θέμα αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού που δεν επείγουν. Και το χειρότερο: υπάρχει θέμα για  ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης , δηλ. πρόταση για δημιουργία μιας νέας ΑΝΕΤΑ που μαζί με τις άλλες δημοτικές επιχειρήσεις έκλεισαν εδώ και χρόνια χρεώνοντας τους δημότες πολλά εκατομμύρια, χωρίς ακόμη να έχει τελειώσει η εκκαθάρισή τους. Ποιος ο λόγος τέτοιας βιασύνης; Μήπως είναι ευκαιρία τώρα χωρίς συζήτηση και έλεγχο να περάσει η δημοτική αρχή ό,τι θέλει; Το ίδιο άλλωστε κάνει και η κυβέρνηση με τις συνεδριάσεις της Βουλής αποδεικνύοντας ότι στην αναμπουμπούλα του κορονοϊού κεντρική και τοπική διοίκηση βρίσκουν την ευκαιρία να προωθήσουν την αντιλαϊκή πολιτική τους.

Απ’ ότι φαίνεται η δημοτική αρχή παίρνει αποφάσεις μόνη της, θεωρώντας ότι αρκεί η εφαρμογή των νόμων πέρα από τις ανάγκες και τη διασφάλιση της υγείας των δημοτικών υπαλλήλων και του λαού.

Δεν συμμετέχουμε στη διά περιφοράς συνεδρίαση, δεν τη νομιμοποιούμε και παρακαλούμε”.

Επίσης τις ψήφους του ανακοίνωσε στο Facebook και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παύλος Μιχαηλίδης, ο οποίος εγραψε: “με αίσθημα ευθύνης, θετική ψήφος στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λευκή στην ΑΜΚ της ΤΙΕΔΑ (λόγω υπερβολικού μεγέθους) και αρνητική ψήφος στην σύσταση νέας Δημοτικής επιχείρησης υπό τις παρούσες ευθύνες”. 

Η επόμενη συνεδρίαση του οργάνου αναμένεται να γίνει με τηλεδιάσκεψη καθώς εκτιμάται ότι δεν θα έχει παρέλθει η περίοδος καραντίνας λόγω του κορωνοϊού.