Στο Δ.Σ. της Ε.ΛΙ.ΜΕ και του ΕΞΑΝΤΑ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΑ Α.Ε. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

Στον Πειραιά βρέθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της ΟΛΑ Α.Ε. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΑ Α.Ε. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, προκειμένου να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από διαλογική συζήτηση των διοικήσεων των Οργανισμών Λιμένων και των Λιμενικών Ταμείων που παρευρίσκοντο στην συνεδρίαση παρουσία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Γιώργου Κυριαζόπουλου προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και  στη συνέχεια συγκροτήθηκε του σε Σώμα. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΑ Α.Ε. κ.Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου.

Ακολούθησε η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ» , όπου με ομόφωνη απόφαση του σώματος ο κ. Χατζηκωνσταντίνου  εκλέχθηκε στο νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

       Το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ»  το οποίο σχεδιάστηκε το 1999 και ολοκλήρωσε την ίδρυσή του τον Απρίλιο του 2012, έχει ως αντικείμενο την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης, κυρίως σε ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση λιμένων, αλλά και γενικότερα σε ειδικότητες άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με τη λιμενική βιομηχανία και τη ναυτιλία.