Σαμοθράκη: Ανακύκλωση απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και ναυτιλία

Ο Δήμος Σαμοθράκης συμμετέχει σε πρόγραμμα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης αλιευτικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού με τίτλο BlueCycle.

To BlueCycle είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και ναυτιλία (δίχτυα, σχοινιά, κάβοι, πετονιές, κ.α.). Η ανακύκλωση αυτών των υλικών γίνεται σε πρότυπο εργαστήριο στον Πειραιά, με στόχο τη δημιουργία πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας για επαναπροώθηση στη βιομηχανία πλαστικών στην Ελλάδα.

H έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 15.02.2020 με πρώτη δράση την ενημέρωση των αλιέων, των εκπροσώπων του Δήμου και μελών του Συλλόγου »Βιώσιμη Σαμοθράκη», από την υπεύθυνη του προγράμματος BlueCycle.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15.02.2020 στις 11.00 πμ στην Καμαριώτισσα (σημείο συνάντησης internet café Κύρκος).

Την επόμενη εβδομάδα θα οριστεί το σημείο συλλογής και θα παραδοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.