Χάθηκε όπλο Εθνοφύλακα στην Ορεστιάδα

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας και όχι μόνο, η παρακάτω ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται περιστατικό απώλειας υπηρεσιακού οπλισμού που ανήκει σε Εθνοφύλακα του ΤΕΘ Ορεστιάδος, τις πρωινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου 2019.

Οι αρμόδιες Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές επιλήφθηκαν του συμβάντος.

Πώς μπορεί να γίνει κανείς Εθνοφύλακας;

Στην Εθνοφυλακή δύναται να ενταχθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο [ν. 1295/82 (ΦΕΚ Α΄ 126) «Περί Εθνοφυλακής» και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ], αυτοί που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω 1 έως 4 προϋποθέσεις:
1. Όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να κληθεί για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους αυτού, όταν στην περιοχή δεν επαρκεί προσωπικό προς στράτευση από τις άλλες προβλεπόμενες ηλικίες.
2. Όσοι κρίνονται ως Σωματικής Ικανότητας πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2).
3. Όσοι δεν είναι ενταγμένοι επιστρατευτικά σε Μονάδες του Ενεργού Στρατού (διαθέτουν «λευκό» απολυτήριο και όχι «πράσινο»).
4. Ο τόπος μόνιμης διαμονής του Εθνοφύλακα θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης λειτουργούσας Μονάδας Εθνοφυλακής.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.1295/82), αυτοί που στρατεύονται και υπηρετούν στην Εθνοφυλακή δεν εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για
κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΜΕ (Μονάδα Επιστράτευσης) στην οποία ανήκετε ή στην αρμόδια Σ.Υ (Στρατολογική Υπηρεσία).