Δείτε αναλυτικά το ψήφισμα του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης κατά της επένδυσης των Χρυσωρυχείων

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 25η  Σεπτεμβρίου   , του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 28959 /  20/09/2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄)

 

Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :

1)     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

2)     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ

3)     ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ

4)     ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ

5)     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ

6)     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

7)     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ

8)     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

9)     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ

10)  ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

11)  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

12)  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

13)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

14)  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

15)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

16)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ

17)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

18)  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

19)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

20)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ

21)  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ

22)  ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

23)  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

24)  ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

25)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

26)  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

27)  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ

28)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ

29)  ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

30)  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

31)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ

32)  ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

33)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

34)  ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

35)  ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

36)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ

37)  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ

38)  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

39)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ

 

 

 

Δεν  προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ.:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ

 

Δεν προσήλθε  ο κ. Βαμβακερός Αντώνιος λόγω της θέσης του σε αργία, σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 39  , αποτελούντες  την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτριος Κολιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφισμα κατά της επένδυσης των Χρυσωρυχείων», δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής:

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την 485/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προηγούμενων ετών, ενάντια στη λειτουργία των χρυσωρυχείων στην περιοχή μας.            Σε συνέχεια της διαδικασίας,

καλώ το Σώμα να ψηφίσει επί της πρότασης, που συνυπέγραψαν οι επικεφαλής και Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων: «Δήμος για όλους. Πρώτα εσύ!», «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση», «Ενότητα για μια νέα Πορεία» και τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α.» κ.κ. Ι. Καρυπίδης, Κ. Αραμπατζής, Α. Σεραφειμίδης, Γ. Πασσιάς, Π. Κυριακίδης,  , η οποία έχει ως εξής:

‘Σήμερα 23/9/2019 και ώρα 12.45 μ.μ. εν όψει της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τετάρτη 25/9/2019 και ώρα 18.00 με θέματα

  1. Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. προηγούμενων ετών που αφορούν τα χρυσωρυχεία
  2. Ψήφισμα κατά της επένδυσης των χρυσωρυχείων

Οι δημοτικές παρατάξεις «Δήμος για όλους. Πρώτα εσύ!», «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση», «Ενότητα για μια νέα Πορεία» και τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α.» κ.κ. Ι. Καρυπίδης, Κ. Αραμπατζής, Α. Σεραφειμίδης, Γ. Πασσιάς, Π. Κυριακίδης,  καταλήξαμε στο παρακάτω ψήφισμα:

Ομόφωνα λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην επένδυση εξόρυξης χρυσού για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.

Έχει ήδη κριθεί ότι οι συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη της περιοχής μας θα είναι τραγικές  και διαχρονικές. Θεωρούμε περιττό και έξω από κάθε συζήτηση, μετά την παραπάνω ξεκάθαρη θέση κατά της επένδυσης, κάθε αίτημα δημοψηφίσματος και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την επένδυση εξόρυξης χρυσού.

Καλούμε το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης να συμφωνήσουν με το παρόν ξεκάθαρο ψήφισμα και να το υπερψηφίσουν, γνωστοποιώντας προς κάθε κατεύθυνση τη συλλογική στάση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού.

Για την παράταξη «Δήμος για όλους. Πρώτα εσύ!»

Ζαμπούκης Ιωάννης, επικεφαλής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Κολγιώνης Δημήτριος

Κολιός Δημήτριος

Δαστερίδης Ηλίας

Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη

Κιζιρίδης Γεώργιος

Ραπτόπουλος Νικόλαος

Δέλκος Βασίλειος

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος

Βουρδόλης Θεόδωρος

Μουλατζίδου- Λαζαρίδου Δροσιά

 

Τα μέλη της παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α.

Καρυπίδης Ιωάννης

Αραμπατζής Κυριάκος

Σεραφειμίδης Αναστάσιος

Πασσιάς Γεώργιος

Κυριακίδης Πέτρος

 

Για την παράταξη «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση»

Μυτιληνός Ευάγγελος, επικεφαλής

Δουνάκης Κωνσταντίνος

Κουρτίδης Λάζαρος

Αγγελίδης Παναγιώτης

 

Για την παράταξη «Ενότητα για μια νέα πορεία»

Λαζόπουλος Δημήτριος, επικεφαλής

Καΐσας Γεώργιος.’»

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, δίνει το λόγο στον επικεφαλής της παράταξης ‘Πόλη και πολίτες’ κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, ο  οποίος αρχικά αναφέρθηκε στους διαχρονικούς αγώνες κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή μας , τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Σώμα και το ψήφισμα της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης-Έβρου για το ίδιο θέμα, που εκδόθηκε από την Π.Ε.Δ.. Εξέφρασε ακόμη την άποψη, ότι θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη τροποποίηση του Μεταλλευτικού Κώδικα, που κατά τη γνώμη του είναι καταστροφικός. ’Είμαστε κατά του δημοψηφίσματος’-  ‘Η  Διανομαρχιακή Επιτροπή πρέπει να μπει μπροστά στον αγώνα’, δήλωσε.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» κ. Ευάγγελος Μυτηληνός δήλωσε, ότι είναι κατά της εξόρυξης χρυσού. Πρωταγωνιστής να είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και όχι η Π.Ε.Δ., αν και συμφωνεί με τις θέσεις της Διανομαρχιακής Επιτροπής. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να τεθεί προς ψήφιση από το Σώμα μία, ενιαία πρόταση. Δήλωσε ότι η παράταξή του θα υπερψηφίσει την πρόταση και ότι ‘θέλουν τον αγώνα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο’.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ‘Λαϊκή Συσπείρωση’ κ. Σάββα Δευτεραίου, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά ‘όχι στην εξόρυξη, με κανένα τρόπο’, άσχετα με τη χρήση ή όχι κυανίου ,διότι οι επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτες. Τέλος ζήτησε να συμπεριληφθούν στην πρόταση οι φράσεις: ‘όχι στην εξόρυξη χρυσού με κανένα τρόπο’ και ‘ο χρυσός είναι πλούτος του λαού και δεν τον παραδίδουμε σε κανέναν’. Πρόσθεσε ακόμη, ότι η παράταξη στηρίζει τη Διανομαρχιακή Επιτροπή.         Ο κ. Δημήτριος Λαζόπουλος εκ μέρους της παράταξης «Ενότητα για μια νέα πορεία» αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διασφάλισης της ενότητας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης , συλλογικοτήτων, φορέων της πόλης. Πρότεινε, ο κ. Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης να επιδώσουν το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό της χώρας. Επιπλέον πρότεινε την αξιοποίηση της περιοχής με βιώσιμη ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης σε άλλους τομείς, για την αποτροπή της επένδυσης.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Ιωάννης Καρυπίδης, εκπρόσωπος της δημοτικής ομάδας της παράταξης ‘ΑΝΑ.Σ.Α.’, που δήλωσε ότι τάσσονται κατηγορηματικά κατά οποιασδήποτε μορφής εξόρυξης σε Πέραμα και Σάπες. Από το 2014 μέχρι σήμερα οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν επέτρεψαν καμία συνομιλία με την εταιρία εξόρυξης χρυσού και ότι η δημοτική ομάδα θα είναι παρούσα στους αγώνες κατά του χρυσού.

Ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαηλίδης Παύλος, μίλησε για το σχετικό ψήφισμα της Π.Ε.Δ., με το οποίο συμφωνεί. ’Τώρα έχουμε νέα κυβέρνηση και νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον και δεν αρκεί ένα μόνο ‘όχι’, χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής’, δήλωσε. Ο ίδιος επίσης συμφωνεί με την έκδοση ψηφίσματος, αρκεί να μην οδηγήσει σε δημοψήφισμα.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ Έβρου κ. Παναγιώτη Τσίρτση , της ΄Οικολογικής Εταιρίας Έβρου’ κ. Γεώργιου Δεμερίδη και του μέλους της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης κ. Παύλου Γεωργιάδη, Βιολόγου και Σύμβουλου βιώσιμης ανάπτυξης, που πρότειναν μεταξύ άλλων εναλλακτικές ενέργειες υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Τέλος, προτάθηκε από τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Μουλατζίδου- Λαζαρίδου Δροσιά, στο τελικό κείμενο της πρότασης, μεταξύ των λόγων, πάνω στους οποίους στηρίζεται το Σώμα, για να δηλώσει την εναντίωσή του στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή μας να είναι και ο ηθικός λόγος. Η πρότασή της έγινε αποδεκτή από τα μέλη.

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κολιός,  διαβάζει την τελική πρόταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την προσθήκη επιμέρους σημείων.

‘Οι δημοτικές παρατάξεις καταλήξαμε στο παρακάτω ψήφισμα:

Ομόφωνα λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην επένδυση εξόρυξης χρυσού για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς , ηθικούς και οικονομικούς λόγους.

Έχει ήδη κριθεί ότι οι συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη της περιοχής μας θα είναι τραγικές  και διαχρονικές. Θεωρούμε μη αποδεκτό και έξω από κάθε συζήτηση, μετά την παραπάνω ξεκάθαρη θέση κατά της επένδυσης, κάθε αίτημα δημοψηφίσματος και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την επένδυση εξόρυξης χρυσού.

Ο χρυσός είναι ο πλούτος του λαού και δεν παραδίδεται σε κανέναν.

Αποδεχόμαστε και στηρίζουμε τον Αγώνα της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης –Έβρου ενάντια στα χρυσωρυχεία.

Γνωστοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση τη συλλογική στάση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού’.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τάσσεται κατά της επένδυσης των Χρυσωρυχείων και εκδίδει ψήφισμα,  με το οποίο δηλώνει ότι:

‘Ομόφωνα λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην επένδυση εξόρυξης χρυσού για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς , ηθικούς και οικονομικούς λόγους.

Έχει ήδη κριθεί ότι οι συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη της περιοχής μας θα είναι τραγικές  και διαχρονικές. Θεωρούμε μη αποδεκτό και έξω από κάθε συζήτηση, μετά την παραπάνω ξεκάθαρη θέση κατά της επένδυσης, κάθε αίτημα δημοψηφίσματος και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την επένδυση εξόρυξης χρυσού.

Ο χρυσός είναι ο πλούτος του λαού και δεν παραδίδεται σε κανέναν.

Αποδεχόμαστε και στηρίζουμε τον Αγώνα της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης –Έβρου ενάντια στα χρυσωρυχεία.

Γνωστοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση τη συλλογική στάση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού’.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα    Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Κολιός

 

diavgeia.gov.gr