“Πρόσκληση στην ελεύθερη γνώση” από το Σύλλογο Εθ. Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση στην ελεύθερη γνώση
«Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στο μαγικό κόσμο της γνώσης»
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης προκειμένου να δώσει μια ακόμη ευκαιρία για ελεύθερη γνώση σε νέους και όχι μόνο, προγραμματίζει σε συνεργασία με τον καθηγητή ψυχολογίας κο Όμηρο Μαυρίδη, σειρά σεμιναρίων με θέμα,
«Δυναμική της Ομάδας».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλ 25510-20478 φαξ 25510+26646 ή [email protected]r.
~ Στην ομάδα συμμετέχουν από 12 έως 15 άτομα.
~ Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, ολοκληρώνονται σε δύο εξάωρα.
~ Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης του σεμιναρίου.